Energia solar fotovoltaica

La energia solar fotovoltaica és la transformació de la radiació solar en electricitat de manera que pot ser aprofitada pels consums del nostre dia a dia. La primera cèl·lula fotovoltaica es va desenvolupar el 1946 i no ha parat d’evolucionar fins a l’actualitat. Actualment, hi ha opcions per tot tipus de pressupostos i usuaris (indústries, particulars, explotacions ramaderes, etc).

Estalvia ajudant al planeta

L’augment de la contaminació atmosfèrica juntament amb l’augment dels preus dels combustibles fòssils, ha fet que governs i centres d’investigació apostessin per les energies renovables. L’energia provinent de combustibles fòssils cada vegada serà més cara a l’hora que es potenciarà una producció descentralitzada basada en l’autoconsum.

Tecnologia del present

L’evolució tecnològica juntament amb la conscienciació mundial ha produït un augment de la demanda i una reducció dels preus de panells, inversors i bateries. Els sistemes solars actualment són fiables i econòmicament rentables. A més, governs estan redactant lleis que beneficien llars i indústries amb panells solars. Una evolució semblant és la que esta vivint el vehicle elèctric.