Particulars

Empresa instal·ladora especialista autoritzada per certificacions i manteniment d’instal·lacions fotovoltaiques. Actuem sobretot al Baix empordà però tenim clients i ens sentim còmodes per tota la província de Girona.

Solucions per particulars. Animem a tothom a informar-se sobre els avantatges d’instal·lar energia solar al seu domicili o a la seva feina.  L’augment dels consums degut a aerotèrmia, vehicles elèctrics, piscines, radiadors elèctrics, planxes,… suposen augments importants de la factura elèctrica tan per potència com per energia consumida. A més, les previsions són d’increments de preus de la electricitat. L’autoconsum és una inversió molt rentable.

Manteniments. Que la mateixa empresa que instal·la realitzi el manteniment és important. A l’hora, una bona instal·lació minimitza el manteniment necessari.

Calefacció, aigua calenta sanitària i aire acondicionat d’una manera fàcil. Escalfa i refreda la casa amb fotovoltaica. Manteniment molt reduït en comparació a sistemes solars tèrmics o de combustió, pràcticament zero.

Una instal·lació de plaques solars no consisteix en emplenar la teulada de panells i comprar l’inversor que està d’oferta en aquell moment. S’ha de tenir en compte la legislació vigent, les proteccions necessàries i el tipus d’estructura. A més, un bon dimensionament és la clau de l’èxit, el consum i les necessitats de l’usuari són importants.

Professionals

Servei propi d’enginyeria amb la possibilitat d’elaborar projectes fins a 100 kW. Els consums cada vegada són més elevats tan en habitatges com en indústries i no és difícil tenir unes necessitats de consum superiors a 10 kWp (franja on és necessària la realització d’un projecte). En aquest sentit, els avantatges de ser tan instal·ladors com enginyers, són importants tècnicament i econòmicament, reduint despeses.

Especialistes en energia solar fotovoltaica. Oferim suport a instal·ladors i lampistes interessats en oferir energies renovables als seus clients: *Aquest suport pot ser complert o parcial segons necessitats.

  • Dimensionament de la instal·lació.
  • Venda de materials.
  • Muntatge estructura i suports.
  • Muntatge panells, equips de protecció i control.
  • Posada en funcionament i configuració de la instal·lació.
  • Legalització i documentació.
  • Consells de manteniment.

Animem a constructors i arquitectes a integrar l’energia solar durant les primeres etapes de la construcció o renovació de l’edifici. Instal·lar-ho o deixar-ho previst des del principi sempre és més econòmic que a posteriori. A més, es pot aconseguir una millor integració estètica i millorar o assolir el certificat energètic desitjat.