Solucions que oferim

Autoconsum particulars

Habitatges amb xarxa elèctrica que busquen reduir la factura elèctrica amb energia solar.

Autconsum empreses

Solucions per empreses, indústries i explotacions agràries o ramaderes.

Fotovoltaica aïllada

Instal·lacions d’energia solar desconnectades de la xarxa elèctrica.

instal·lació girona

Fotovoltaica assistida

Els sistemes d’autoconsum típics tenen l’inconvenient de que davant d’una caiguda de la xarxa elèctrica, el domicili es quedarà sense electricitat tot i fer sol i tenir les bateries carregades. Un sistema assistit és un equip de fotovoltaica aïllada que utilitzen la xarxa com a suport. Només es connectara a la xarxa quan ho necessitin. El seu comportament és molt semblant a un autoconsum amb bateries però solucionant l’inconvenient en fallades de la xarxa.

Kits fotovoltaica aïllada

Material pre-instal·lat per facilitar la posada en funcionament pel propi usuari. Especialment interessant per ser enviades a l’estranger. Es busquen solucions econòmiques per poder tenir un mínim de llum, televisió, bombeig d’aigua, nevera, etc. La particularitat és que es col·loca regulador, inversor, proteccions i borns de connexions tot en un panell per fer el més fàcil possible la instal·lació a la seva destinació.

Bombament directe amb energia solar

Els panells fotovoltaics es connecten directament al sistema de bombeig, regadiu o filtració de piscines. Sistema molt econòmic per la seva senzillesa, mínims elements i totalment aïllat de la xarxa. Els períodes de més demanda d’aigua coincideixen amb la màxima radiació solar.

Energies renovables

Experiència en altres sistemes d’energies renovables:

  • Eòlica. Petits aerogeneradors que poden ser un bon complement en zones de vent constant.
  • Tèrmica. Panells d’escalfament d’aigua per calefacció i aigua sanitària.
  • Captadors d’aire. Sistema autònom format per una placa d’aire més una cèl·lula fotovoltaica. A l’hivern, s’escalfa l’aire i es transporta a l’interior. A l’estiu es pot utilitzar per renovar l’aire durant la nit.
  • Faroles i fanals solars de diferents mides i aplicacions. Permet la instal·lació de punts de llums sense la necessitat de cablejat.