Autoconsum empreses

Solucions per empreses, indústries i explotacions agràries o ramaderes.

En la majoria d’empreses el consum sol ser durant les hores de sol. Per tant, són llocs on l’autoconsum és ideal per reduir la factura elèctrica. Quan fa sol, l’electricitat dels consums prové del sol. Si falta energia, la que falta arriba de la xarxa. Si en sobra una petita part durant el dia o durant el cap de setmana, aquesta energia sobrant s’injecta a la xarxa. L’energia injectada es compensa, o en altres paraules serveix per descomptar l’import del consum mensual facturat.

Opció de deixar la instal·lació preparada per si en un futur és volgués incorporar bateries.

Útil per empreses amb fort consum durant les primeres o les últimes hores del dia. En alguns casos també pot servir per reduir la potència pic contractada (valor fix de la factura elèctrica). L’energia sobrant durant el dia, s’emmagatzema per ser utilitzada a la nit, durant pics de consum, o baixades de radiació solar durant el dia. Sistemes de bateria intel·ligent permeten configurar el tipus de tarifa de manera que es carregaran durant la nit si el preu nocturn de l’electricitat és baix i l’endemà no es preveu sol.

En instal·lacions superiors a 15 kW amb excedents, s’ha de fer varis tràmits previs amb la distribuïdora per autoritzar la instal·lació. L’opció sense excedents permet eliminar aquests tràmits així com simplificar el procés de legalització.

En instal·lacions superiors a 30 kW i amb una quantitat important d’excedents, es pot valorar la opció de la venda. Ofereix un millor valor a l’energia injectada que la compensació però burocràticament es complica (contracte de venda d’energia amb comercialitzadora i complir fiscalment i tributàriament com a generador i venedor d’energia). Disposar de molta superfície fotovoltaica.

Les nostres marques