Autoconsum particulars

Habitatges amb xarxa elèctrica que busquen reduir la factura elèctrica. Segons la disponibilitat de la teulada, el consum i la voluntat d’autosuficiència, hi ha vàries opcions.

Opció més senzilla i per tant més econòmica. Quan fa sol, l’electricitat dels consums de la casa prové del sol. Si falta energia, la que falta arriba de la xarxa. Si en sobra una petita part, aquesta energia sobrant s’injecta a la xarxa. S’aprofita les hores de sol per engegar consums importants com aerotèrmia, escalfador d’aigua, bomba de piscina, etc. L’energia injectada es compensa, o en altres paraules serveix per descomptar l’import del consum mensual facturat.

Opció de deixar la instal·lació preparada per si en un futur és volgués incorporar bateries.

Útil quan el consum durant les hores de sol és baix o es busca més independència energètica. L’energia sobrant durant el dia s’emmagatzema a la bateria. El baix valor actual de l’energia injectada fa que aquesta opció sigui la més viable en alguns casos. La reducció dels preus de les bateries de liti i les opcions all-in-one tipus Sonnen fan que cada vegada hi hagi més clients interessats.

Comunitats o edificis amb varis domicilis que comparteixen una sola teulada o pati. Permet realitzar una instal·lació comunitària i repartir els beneficis d’aquesta entre tots els veïns.

Les nostres marques